Well-Root™ ST

kanal_sizdirmazlik_materyali_12.05.2016_7c98fe7.jpg

Kök Kanal Sızdırmazlık Materyali

Well-Root™ ST, kök kanallarının daimi olarak kapatılması için geliştirilmiş, kullanıma hazır, enjekte edilebilir biyo-aktif kalsiyum silikat kökenli bir kanal patıdır. Well-Root™ ST, sertleşmesi için suyun varlığını gerektiren kalsiyum silikat içeriğe sahiptir. Well-Root™ ST sertleşme sırasında büzülmez ve üstün fiziksel özellikler sergiler. Uygun bir çalışma ve sertleşme zamanı vardır. Dentine kimyasal bağlantı gösterir. Sertleşme sırasında ve sonrasında yüzeyinde hidroksiapatit kristalleri oluşur. Sertleşme sırasında pH’sı 12’nin üstüne çıkar. Bu yüzden yüksek antibakteriyel özelliğe sahiptir. Önceden hazırlanmış bir preparat olduğu için karıştırma gerekmez ve enjektabl şırınga içinde sunulur.
Özellikle perforasyon, açık apeks, vb. gibi komplike olgularda tercih edebilirsiniz. Açılı tek kon ve soğuk lateral kompaksiyon teknikleri ile kullanımı uygundur.

Well-Root™ ST
Ambalaj Şekli : 2 g’lık şırınga, Tek kullanımlık uçlar ve tutucu