Coltene Gingiva Likid

coltene-gingiva_09.05.2016_8c81ea4.jpg

Retraksiyon  İpi  Solüsyonu

Gingiva Likid bir alüminyum klorid heksahidrat solüsyonudur. Retraksiyon ipleriyle birlikte kullanılarak hazırlık ya da ölçü alım aşamasında kanamayı durdurarak en iyi sonuçların alınmasını sağlar.


Gingiva Likid
Ambalaj Şekli : 10 ml solüsyon