Coltene Roeko Klemp Seti

coltene-roeko-klemp-seti_10.05.2016_11f00a5.jpg

Roeko kanatlı klempler dental dam’ın operasyon bölgesinden çıkmasını engellemek için kullanılır.