Dentsply IRM®

dentsply-irm_09.05.2016_61315d3.jpg

Çinko Oksit Öjenollü Ara Restoratif Malzeme

IRM®, Bir yıla kadar kalıcı ara dönem  restorasyonlar için güçlendirilmiş çinko oksit öjenol bileşimidir.

1.  Geçici restorasyonlar için    2. Kaide maddesi

Ara dönem restoratif materyaldir. Klinik bir çalışmada ürün, diğer ZOE (Çinko Oksit-Öjenol) bileşimlerle ve EBA (Öjenol ve o-etoksibenzoik asit) bileşimlerle karşılaştırılmıştır. Sonuç: Hem sınıf I hem de sınıf  II restorasyonlar için daha iyi olduğuna hükmedilmiştir (bir ve iki yıl gözlem sonucu.) Pek çok uygulama alanı içinde: süt dişlerinin restorasyonu (daimi dişlerin çıkmasına iki yıl veya daha az süre varsa); restoratif acil durumlar; çürük yönetim programı, diş hekimliği fakülte klinikleri ve halk sağlığı dental programları.

IRM® Standart  Paket - 606.61.500
Ambalaj Şekli : 40 gr toz, 15 ml likit