VDW FlexMaster NiTi Endo Box

flexmaster-sistem-box_16.06.2015_aca2027.jpg

Sistem Box
Flexmaster sisteminin eğelerini muhafaza etmek için üretilmiş olan endo box, kapaklı kutu ve tabladan oluşur. Tabla üzerindeki kullanım şeması sistemin kolay kullanılmasını sağlar. Otoklavda steril edilebilir.

FlexMaster Niti Endo Box
System box, numaralandırılmış Endo Box
Kod: 40340